Öar

En osäker iakttagelse
En osäker iakttagelse

Genom våra sinnesorgan tar vi in vår omvärld. Ögonens signaler via synnerven till hjärnan framkallar bilder i färg och form som tolkas och vägleder oss i nuets handlingar. Samtidigt sänds också rapporter till minnet där somligt hamnar i en osäker vila i ”lagret”. Det mesta slängs förstås ganska snart som skräppost för att inte överlasta minnets kapacitet. Annat kan i sin tur bli kvar och på ett lite överraskande sätt komma att blandas ut med andra minnen nere i ”sumpen”. Kanske formas nu ett slags önskeminnen, gärna mer behagliga – men osanna. Den problematiken lockade mig att börja framställa målningar om minnets egna utflykter samtidigt som det blev en oavsiktlig betraktelse över sanningskravet.

 

Öarna under regnbågen
Öarna under regnbågen

Öar är ett inspirerande motiv för ett sådant tema.  Lyckas man fånga in öns utbredning när den siktas på avstånd infinner sig lätt den fria tankens utforskande. Vilka bor där? Kan man besöka den? Eller är  det möjligen en öde plats? Ljuset över vattnet kan snabbt skifta, skapa osannolika speglingar eller dölja allt i dimma. Till och med den så konkreta regnbågen är ett ljusbrytningsfenomen i regnbyarna som seglar över sjön. På så sätt har en hel svit av ö-landskap kommit till där jag utgått från perceptionens illusioner och osäkerhet.

Målningarna ”En osäker iakttagelse” och ”Öarna under regnbågen” innehåller i bildens nederkant också tillfogade rester av gamla palettbitar där färgblandningar en gång har testats. Bildytor av färgmassa som kommit till bortom viljans tillrättaläggande lockar nu istället betraktarens öga att vilja lägga till.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *